Fungerande redovisning är nyckeln till framgång och tillväxt

LÄS MER

KONTAKT

SCROLL

EKONOMISK ADMINISTRATION

Du och ditt företag kan fokusera på kärnverksamheten och vi bistår med den ekonomiska administrationen samt ger rådgivning.

N s V Ö

NORR TILL SÖDER

Mina kunder finns i området mellan Stockholm och Sundsvall. Via modern kommunikation kan vi hjälpa dig som har ditt företag någon annanstans i Sverige

ERA ÖNSKEMÅL

Det vanligaste är att vi arbetar från vårat kontor och använder egen utrustning, men vi kan även arbeta från ditt företag - vi anpassar oss helt efter dina önskemål.

Eko-vis rådgivning
och redovisning AB

Den ekonomiska redovisningen skall i ett företag bara fungera för att företaget skall utvecklas sunt och kunna växa. Du som företagsledare skall kunna fokusera på kärnverksamheten. Redovisningen utförs personligt, korrekt och enligt god redovisningssed.

Det är mycket att tänka på i företagsstarten och det administrativa kan kännas svårt och betungande men det behöver det inte vara. Vi bistår med de tjänster som behövs för att komma igång, oavsett företagsform. Vi tar sedan hand om bokföring, redovisning, bokslut och upprättar årsredovisning samt deklarationer.

Vi har en öppen och rak kommunikation, sätter oss in i verksamheten, analyserar behov och skapar rutiner för de ekonomiska funktionerna.

Så hittar du oss!

EKO-VIS Rådgivning & Redovisning AB
org nummer: 559131-7770

PLATS

Sjögatan 13
Sundsvall

EMAIL

info@eko-vis.se

TELEFON

070-699 03 21